Test Post

އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ މާލެ އަތޮޅާއި އދ. އަދި އއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތާއި ފަޅުތައް. މާލެ އަތޮޅުން ދިހަ ހެކްޓަރުގެ ރަށެއް 6،600،000 ޑޮލަރަށް ރަށެއް ވިއްކާއިރު، މާލެ އަތޮޅުން ފަޅެއް ވިއްކުމަށް…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *