cropped-12640411_10153420346382616_2530810618464377726_o.jpg
Siyasee

Test Post

އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ މާލެ އަތޮޅާއި އދ. އަދި އއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތާއި ފަޅުތައް. މާލެ އަތޮޅުން ދިހަ ހެކްޓަރުގެ ރަށެއް 6،600،000 ޑޮލަރަށް ރަށެއް ވިއްކާއިރު، މާލެ އަތޮޅުން ފަޅެއް ވިއްކުމަށް…